You're in: Home Home
Written by Mikael Lembke on 2013 Tuesday 18 Jun 18:11

När man följer strandvägen från Norrköping mot Krokek så passerar man efter ett tag ett minnesmärke. En stor sten som står rest vid en parkeringsplats. Stenen påminner oss om Sveriges största tågolycka. Getåolyckan den 1 Oktober 1918. GetårasetMörkret ligger kompakt över Norrköping då lok F1200 sakta rullar ut från Norrköpings tågstation på väg mot Stockholm. Vad tågets resenärer inte vet om är att banvallen just rasat vid Sikudden i Getå efter det ihärdiga regnande månaderna före. På grund av mörkret var det omöjligt för lokföraren att se att telegrafstolparna gett vika straxt framför loket. Han kan bara följa med när loket och 7 vagnar rasar 8 meter ner. Många resenärer dog när vagnarna krossades mot marken några klämdes fast i vagnar som fattat eld, och någon exakt siffra på omkomna kunde aldrig konstateras men man talar om drygt 41 stycken.

 

 

-
Copyright © 2013 Mikael Lembke
Powered by MemHT